Reklamacje i zwroty

Zwrot towaru czyli odstąpienie od umowy

1. Kiedy i kto może zwrócić towar

Zwrot przysługuje jeśli jesteście Państwo konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zwrot przysługuje zgodnie z przepisami prawa w przypadku zawarcia umowy na odległość (tj. poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej). Prawo zwrotu przysługuje także w przypadku, gdy zamówienie dokonane zostało na odległość, a odbiór towaru następuje w naszym sklepie stacjonarnym.

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy:

1. My jesteśmy zobowiązani do zwrotu Państwu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Zwrotu dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do zwrotu zakupionej rzeczy.

3. Koszty

Ponoszą Państwo jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (czyli odesłania towaru, dostarczenia do nas).

Ponadto odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Zwrot pieniędzy

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji (czyli płacąc kartą płatniczą otrzymujecie Państwo zwrot na kartę), chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotów staramy się dokonywać niezwłocznie, w duchu szczególnej dbałości o naszych klientów.

W przypadku zwrotu towaru w MANUFAKTURZE KOSYNIER, zwrot pieniędzy może nastąpić nie w momencie zwrotu (tj. dostarczenia sprzętu), ale niezwłocznie w późniejszym terminie, nie dłużej niż do 7 dni m.in. z uwagi na fakt nie posiadania w danej chwili odpowiedniej kwoty gotówki.

5. Zgłoszenie zwrotu / odstąpienie od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (KOSYNIER MICHAŁ BIELAWSKI 64-320 BUK, UL. BUKOWA 31) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. poprzez:

 • wypełnienie internetowego formularza na naszej stronie internetowej (preferowany sposób)
 • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 • wysłanie wiadomości email z treścią oświadczenia na adres  (koniecznie podaj nr zamówienia, data odbioru przesyłki, jaki towar zwracany, numer konta do zwrotu należności)
 • przesłanie oświadczenia na papierze, w paczce, razem ze zwracanym towarem.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. Procedura zwrotu

Aby procedura odstąpienia od umowy (zwrotu) przebiegała jak najszybciej, bez nieporozumień czy błędów, proponujemy do stosowania się do poniższych zasad:

 • Poinformować nas o Państwa decyzji (patrz punkt wyżej).
 • Skompletować zwracany towar.
 • Dołączyć do paczki dowód zakupu (paragon/faktura) dla łatwiejszej identyfikacji transakcji lub inny dowód potwierdzający zakup tego towaru u nas.
 • Dołączyć do paczki oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub przynajmniej dane kontaktowe do siebie – dla szybszej identyfikacji przesyłki/zamówienia.
 • Bezpieczne zapakowanie paczki i oznaczenie jej dopiskiem ‘ZWROT’ dla łatwiejszej identyfikacji przesyłki.
 • Niezwłoczne nadanie paczki, na swój koszt, na adres siedziby naszej firmy (KOSYNIER MICHAŁ BIELAWSKI UL. BUKOWA 31, 64-320 BUK). Uwaga, paczki za pobraniem nie będą przyjmowane!

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem 14 dni.

Zwrotu możecie Państwo także dokonać osobiście w MANUFAKTURZE KOSYNIER.

Ułatwiamy zwrot – Odsyłając towar możecie Państwo skorzystać z usług firmy kurierskiej DPD poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie. Wtedy za usługę zapłaci sklep Cyfrowe.pl, a następnie koszt usługi w wysokości 16 zł odliczany jest od kwoty zwracanej w związku ze zwrotem towaru. W ten sposób nie musicie Państwo płacić gotówką za przesyłkę w momencie nadania oraz macie zagwarantowany niski koszt przesyłki.

7. Brak prawa do odstąpienia od umowy

Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

II. Reklamacje i skargi

1. Reklamacje

Informujemy, że w przypadku zastrzeżeń co do zakupionego towaru, mogą Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi oraz – jeżeli gwarancja została udzielona – z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. Istnieje ponadto możliwość skorzystania ze ścieżki polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

Towary oferowane w naszym sklepie internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są wolne od wad fizycznych i prawnych. Produkty, za wyjątkiem prezentowanych w dziale Używane, są fabrycznie nowe. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Rękojmia

Ponosimy odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Wszelkich zgłoszeń z tytułu rękojmi możecie Państwo dokonywać za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej lub pocztą elektroniczną na adres  . Przy zakupach z działu Używane, kupujący wyraża zgodę na skrócenie okresu rękojmi do 12 miesięcy (zgodnie z art. 556-576 k.c.)

W zgłoszeniu dokonywanym w ramach rękojmi prosimy o jednoznaczne określenie czego się Państwo domagacie oraz opisanie na czym polega zgłaszana wada. Prosimy także o wysłanie na adres KOSYNIER MICHAŁ BIELAWSKI UL. BUKOWA 31, 64-320 BUK, kwestionowanego towaru. Chcielibyśmy podkreślić, iż bardzo często nie jesteśmy w stanie odnieść się do zgłaszanej przez Państwa wady nie dysponując towarem w celu jego zbadania.

Do Państwa żądania ustosunkujemy się w terminie 14 dni, informując, czy je uznajemy czy nie. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza, że uznaliśmy Państwa roszczenie za uzasadnione.

W przypadku uznania przez nas Państwa roszczeń niezwłocznie przystąpimy do usunięcia wady w sposób przez Państwa określony.

W przypadku nie uznania przez nas Państwa żądań, przysługuje Państwu prawo skierowania sprawy do sądu lub też skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (w tym zakresie możliwe jest np. skorzystanie z mediacji Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej lub unijnej platformy internetowej ODR).

3. Gwarancja

Odpowiedzialność wobec konsumenta (nabywcy towaru) ponosi udzielający gwarancji, zwany gwarantem.

Towary z działu Używane posiadają 30 dni gwarancji rozruchowej. Może ona zostać wydłużona do danego dnia. Stosowna informacja znajduje się na karcie produktu.

W przypadku woli skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji powinni Państwo zwrócić się bezpośrednio do KOSYNIER MICHAŁ BIELAWSKI. Proponujemy skorzystanie z formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej, przy czym proszę pamiętać, aby zaznaczyć, że chcecie Państwo skorzystać z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.

Rozpatrywanie Państwa roszczeń z tytułu gwarancji odbywało się będzie na zasadach określonych w treści udzielonej gwarancji. Po ustosunkowaniu się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie o tym Państwa poinformujemy oraz prześlemy towar na wskazany przez Państwa adres lub będziecie mogli Państwo odebrać od nas towar osobiście. Koszt odesłania naprawionego towaru ponosi KOSYNIER MICHAŁ BIELAWSKI.

4. Platforma ODR i polubowne rozwiązywanie sporów

Chcąc skorzystać z możliwości polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów w naszym sklepie internetowym, Klient ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Skargi

W trosce o naszych klientów, przyjmujemy skargi pod adresem: marcin@kosynier.eu

6. Zbiórka odpadów

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, firma KOSYNIER MICHAŁ BIELAWSKI będąc w rozumieniu ustawy sprzedawcą detalicznym (numer rejestrowy GIOŚ E0010148Z), umożliwia swoim klientom oddanie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy klient kupując u nas sprzęt elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Czyli kupując aparat cyfrowy czy kamerę, przyjmiemy stary egzemplarz bez pobierania opłat za utylizację.

Zebrane w ten sposób zużyte sprzęty elektroniczne zwracamy do dystrybutora lub przekazujemy do zakładu przetwarzania odpadów. Stawki KGO (koszt gospodarowania odpadem) przypisane do danego sprzętu elektronicznego ofertowanego przez nasz sklep podawane są na życzenie klienta.

7. Sprzedaż selektywna

Czym jest sprzedaż selektywna?

Sprzedaż części produktów, oferowanych  w sklepie internetowym store.kosynier.eu oraz w sklepach stacjonarnych, prowadzona jest na zasadach tzw. dystrybucji selektywnej tj. wyłącznie na rzecz użytkowników końcowych (bez możliwości wprowadzania zakupionego produktu do dalszego obrotu handlowego przez Nabywcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej).

8. Sprzedaż selektywna w praktyce

Sprzedaż selektywna nakłada na sprzedawcę obowiązek uzyskania od Klienta informacji, czy dokonuje on zakupu wybranych produktów jako konsument, czy też ma zamiar nabyć produkty, jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub na rzecz takiego przedsiębiorcy, na potrzeby własne.

Wybrana przez Klienta forma zakupu produktów może wiązać się z potrzebą podpisania stosownego oświadczenia, które potwierdzi, że Klient dokonuje zakupu wybranych produktów wyłącznie na własne potrzeby, jako odbiorca końcowy, a nabyte produkty nie będą wchodziły w skład jego oferty handlowej i nie będą przez niego odsprzedawane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

9. Ankieta NPS

Finalnym etapem zakupów w naszym sklepie jest tzw. Ankieta NPS. Wysyłamy ją do wszystkich naszych Klientów w wiadomości e-mail po finalizacji zamówienia. We wspomnianej ankiecie pytamy, w jakim stopniu. Klient poleciłby nasz sklep swoim znajomym.

Dlaczego wysyłamy ankietę NPS? Oceny wszystkich Klientów są nas bardzo cenne. Pozwalają nam na utrzymanie standardów obsługi na najwyższym poziomie.

Kosynier